NTO AgroSystem

Korn og andre granulater lagres let med grafisk og intuitiv styring

Styringen er udviklet i samarbejde med JEMA AGRO, som også har leveret de viste fotos.

Læs nedenfor om de to varianter

Hop til “NTO AgroSystem – Planlager”

Hop til “NTO AgroSystem – Silo”

agrosystem        hm_agrosystem

 


 

NTO AgroSystem – Planlager

Intelligent transport af granulater til planlager

Med NTO AgroSystem – Planlageragro01 sender du korn og andre granulater til planlager inddelt i rum, således det kan lagres i forskellig højder med henblik på optimal opbevaring og tørring.

Du har valgt at bruge din bygningagro03 til opbevaring af korn. Udfordringen ligger i at fordele korn af forskellige sorter i én stor hal. Med NTO AgroSystem kan du nemt udføre fordelingen i planlageret, som du i systemet inddeler i forskellige rum. Du konverterer kort fortalt dit planlager til et antal ”siloer” med individuelle lagringshøjder.

Opbevaringsklart korn sendes til et rum, hvor det påfyldes, indtil højden når den indtastede maks. lagringshøjde. Korn til tørring derimodagro04 transporteres til et rum med tørreudstyr. Her kan det lagres i en højde passende til tørring. Dagen efter fyldes yderligere et eller flere lag på i dette rum, og sådan fortsættes, indtil du har nået den ønskede lagringshøjde.

Påfyldning af kornet foregår ved, at NTO AgroSystem lægger kornet ud i et lag med den tykkelse, som du har defineret i parameteropsætningen på styringen. Når der er lagt ét lag på i hele rummets areal, lægges et lag mere på.agro05 Anlægget stopper, når følere mærker, at der ikke er mere korn i indløbet.

Med indbygget realtids højdemåling, har NTO AgroSystem til enhver tid fuldt overblik over mængderne i planlageret — og du har en god ide om din lagrede økonomi.

NTO AgroSystem håndterer ikke bare korn, men alle slags granulater, fx frø, soya, foder, majs, flis, og andre former for biomasse.agro02

Intelligensen bag NTO AgroSystem ligger i en Beckhoff PLC, som er programmeret til at give en intuitiv brugerbetjening på den 15,6’’ store farve touch-skærm. Herpå viser den grafiske symboler og kun lidt tekst på det valgte lokalsprog, hvilket gør systemet meget brugervenligt.

Flat Floor Storage — NTO AgroSystem fordeler dit korn med et fingertryk…

I manuel mode kan motorer startes og stoppes manuelt og deres hastighed sættes (hvor motorer styres af frekvensomformere). På skærmen ses grafisk, hvilke motorer kører og hvilke er stoppet. For manuel styring af korndistributøren (gantry), anbefales optionen med en 8 funktioners fjernbetjening.

I auto mode oprettes transportruter let via en indbygget 2 step guide, hvor indløb og destinationsrum defineres. Under parameteropsætning defineres maks. højde for planlageret, påfyldningshastighed og hvor tykt et lag, kornet skal udlægges i pr. lagring. Desuden opdeles planlageret i det antal rum. På skærmen vises til enhver tid, hvilken status, anlægget er i, fx ”Startet”. Sker der fejl, vil disse oplistes i alarm log’en, hvor de kan reset’es.

Utilsigtet brug af anlægget er beskyttet ved, at man skal logge sig ind i styringen med password, før man får adgang til funktionaliteten. Og får du brug for hjælp til NTO AgroSystem, kobles systemet via et GSM-modul op for fjern-assistance på en sikker VPN-forbindelse. Dermed kan en tekniker guide og afhjælpe med det samme, og uden at skulle køre hen til stedet.

 


 

NTO AgroSystem – Silo

Intelligent transport af granulater til siloer

Med NTO AgroSystem – Silo sender du korn og andreagro06 granulater fra valgbar indløb til ønsket silo med få tryk på en touch-skærm — grafisk brugerflade og intuitiv betjening.

NTO AgroSystem håndterer ikke bare korn, men alle slags granulater, fx frø, soya, foder, majsagro07, flis, og andre former for biomasse. Intelligensen bag NTO AgroSystem ligger i en Beckhoff PLC, som er programmeret til at give en intuitiv brugerbetjening på den 7’’ store farve touch-skærm. Herpå viser den grafiske symboler og kun lidt tekst på det valgte lokalsprog, hvilket gør systemet meget brugervenligt.

Oprettelse af transportruter foregår let via en indbygget 3 step guide. Systemet viser til enhveragro09 tid, hvilken status, anlægget er i, fx ”Startet”. Sker der fejl, vil disse oplistes i alarm log’en, hvor de kan reset’es.

På samme tid kan NTO AgroSystem styre både en ind-transport fra indløb til silo samtidigt med en ud-transport fra silo til lastbil.

Utilsigtet brug af anlægget er beskyttet ved, at man skal logge sig ind i styringen med password, før man får adgang til funktionaliteten. Og får du brug for hjælp til NTO AgroSystem, kobles systemet via et GSM-modul op for fjern-assistance på en sikker VPN-forbindelse. Dermed kan en tekniker guide og afhjælpeagro08 med det samme, og uden at skulle køre hen til stedet.

NTO AgroSystem brugerfladen er grafisk og meget intuitiv.

I manuel mode startes og stoppes motorer manuelt, og deres hastighed sættes (når styret af frekvensomformere).

I auto mode defineres produkter og ruter.