Fossile brændstoffer brint2som kul, olie og gas vil i løbet af ganske få år ikke kunne dække vores energibehov. Når dette sker, vil priserne på el og varme stige, og de vedvarende energikilder vil blive mere konkurrencedygtige. Vedvarende energikilder som sol-, vind- og bølgeenergi er 100 % miljøvenlige og udleder ingen CO2.

 

Komplette systemløsninger til elektrolyse og lagring
NTO er medejer af virksomheden GreenHydrogen.dk, der udvikler og fremstiller konkurrencedygtige elektrolyseanlæg, der kan producere brint på baggrund af vindkraft.

GreenHydrogen.dk leverer komplette systemløsninger, der indeholder:

  • Elektrolysør
  • Rensning
  • Tørresystemer
  • Komprimering
  • Lagring af brint

GreenHydrogen.dk beskæftiger sig derfor med hele kæden fra produktion over bearbejdning til lagring af brint, som kan skitseres på følgende måde:brint1

 

Et fælles projekt mellem seks kompetence-virksomheder
GreenHydrogen.dk er et fælles projekt mellem nedenstående virksomheder, der hver bidrager med sine særlige kompetencer til udviklingen.

Nordtec-Optomatic A/S

EnergiMidt Udvikling A/S

Hollensen Energy A/S

Dantherm Power A/S

Strandmøllen A/S

Innovation MidtVest A/S

Læs mere på GreenHydrogen.dk

 

energiogmiljo3