Den kommende stigning i energipriser er for mange produktionsvirksomheder en motivationsfaktor for at optimere energiforbruget. Vi tilbyder en uforpligtende gennemgang af hele produktionsapparatet, hvor der er store energibesparelser at hente med kort tilbagebetalingstid på investeringen.

Med vores mange-årrige erfaring indenfor automationsbranchen, kigger vi ikke bare på de traditionelle el-slugere men går rundt om hele produktions-processen og de mekaniske forhold, hvor optimering kan bidrage til yder-ligere besparelser. Og så bruger vi gennemprøvede produkter og kendte teknologier.

Vi leverer en rapport med de fundne muligheder for besparelser og de nødvendige investeringer.

I dag kan virksomheder søge tilskud til investeringen på energioptimering ved at sælge besparelsen til et energiselskab. Og med os i ryggen, sikres du den højeste tilskudssats.

Overlad trygt hele processen til os:

  • Gennemgang af produktionsapparatet
  • Liste over mulighederne for den bedste energioptimering
  • Overblik over investeringerne
  • Ansøgning om den bedste tilskudsordning på markedet
  • Implementering af løsningen
  • Dataopsamling af forbrugsdata for både el, vand og gas
  • Visualisering af energiforbruget
  • Projektledelse under hele forløbet – vi tager os af alt

Sidegevinsterne ved vores energioptimering er heller ikke til at overse: Optimerede produktionsprocesser, mindre mekanisk slidtage, længere levetid på udstyr, bedre energikvalitet og så kommer virksomheden til at fremstå klimavenlig.