Programmering af styresystemer til procesanlæg kræver en helt anden tilgang til procesforståelse end ved mekaniske specialmaskiner. Kemiske processer i tankanlæg foregår i et helt andet tempo end de ekstremt hurtige gentagelser i en specialmaskine.

Større mængder af væsker, gasser eller kemikalier skal styres præcist gennem regulering af parametre som flow, temperatur og tryk, hvorved den videre proces fastlægges og kontrolleres. Desuden skal anlæggene i stigende grad integreres med virksomhedernes ERP-systemer.

NTO har medarbejdere med årelang erfaring i styring og automation af procesanlæg, og vi løser opgaver for en række virksomheder blandt andet inden for tekstilindustrien, levnedsmiddelbranchen og energisektoren.

CASE: BLANDEANLÆG MED INTEGRATION MOD ERP

I forbindelse med at Foamtex i Ikast, som færdigforædler tæpper, påbegyndte opgraderingen af deres ERP-system, var der flere ældre anlæg, som ikke kunne opgraderes.

Det drejede sig bl.a. om et blandeanlæg. For at kunne få analyseret alle sider af sagen, startede projektet med en foranalyse. Der var dog en stor knowhow i huset, da det tidligere blandeanlæg i sin tid blev lavet af folk her i huset.

Samtidig med at anlægget skulle opgraderes, var der en del ønsker til nye funktioner samt udskiftning af ventiler og flowmålere til udstyr på profibus, for at få et mere servicevenligt og fejlsikret system.

Den store udfordring lå i at få data fra Siemens PLCen overført til ERP-systemet. Ud fra tidligere erfaringer med dataopsamling, faldt valget på en Siemens Data Bridge som bindeled mellem ERP-systemets database og Siemens PLCen.

Selve procesanlægget styres af en Simatic PLC, der modtager batchdata fra ERP-systemet. Under hele processen samles produktionsdata op, som ved batchafslutning overføres til ERP-systemet, der herefter korrigerer lagerbeholdningen.

Derudover er anlægget udvidet til at styre hele tankanlægget. Alt forbrug registreres. Desuden er der sat operatørpaneler op til lastbiler i forbindelse med indvejning, så de enkelt batchmængder fra lastbilerne kan kontrolleres med det modtagne.

Foamtex A/S om samarbejdet med NTO