I industrien stilles i dag robotanlaegstørre og større krav til præcision og hurtighed. Samtidig bliver emnerne større eller skal håndteres flere ad gangen. Alle disse faktorer gør, at medarbejdere udsættes for ensformigt arbejde og tunge løft. For at undgå dette indsættes i dag mange robotter i industrien. Robotter er særdeles komplekse specialmaskiner, der kan programmeres til et utal af funktioner, og samtidig stilles der store krav til overholdelse af gældende sikkerhedsnormer.

NTO har blandt andet lavet Kawasaki-robotanlæg til kassepalletering og oste-sortering for Arla Foods, og ABB-robotanlæg i forbindelse med støbemaskiner for DISA Industries.

CASE: ROBOTANLÆG FOR DISA INDUSTRIES

DISA Industries i Herlev laver støbemaskiner til metalindustrien og havde et ønske om at erstatte manuelt arbejde med isætning af støbekerner samt udskiftning af kerneforme og griberværktøjer med en fuldautomatisk robotløsning.

Da vi før havde arbejdet sammen med DISA på transportanlæg til støbekerner, blev vi spurgt, om vi ville være med til at udvikle et nyt styringskoncept til deres robot samt indgå i konstruktionen af sikkerhedsløsning i henhold til gældende normer.

Robotstyring
Vores tidligere erfaringer med robotanlæg havde givet os mod på at udvikle et skalerbart softwarekoncept til DISA. Systemet skulle udvikles til en ABB robot.

Robotprogrammet skulle tage højde for kendte standardiserede varianter såsom størrelse af de emner og værktøjer, der skulle håndteres. Desuden skulle det gøres nemt at udvide programmet med nye håndteringsfunktioner, som ikke kan beskrives vha. de standardiserede parametre. Samtidig er anlægget forsynet med en PLC for recepthåndtering, hvor operatøren på et Touch-panel frit kan programmere de forskellige emnetyper mht. størrelse, placering og værktøjer mm.

Risikovurdering
I robotcellen er der flere positioner, hvor robotten skal hente emner og skifte værktøj. For at minimere kontakten til operatøren er disse positioner udført som fødestationer, hvor operatøren kan gøre emner og værktøjer klar uden at komme i kontakt med robotten. Sikringen af kontaktadskillelsen, mellem operatør og robot, i disse fødestationer stiller store krav til sikkerhedssystemet.

NTO har forestået risikovurdering og konstruktion af de elektriske sikkerhedssystemer, som anvendes i robotcellen.

Grundet anlæggets sikkerhedsmæssige kompleksitet faldt valget på et Pilz programmerbart sikkerhedsmodul. Programmerbarheden letter konstruktion og tilpasning og giver desuden bedre muligheder for visualisering af status på Touch-panelet.

Sikkerhedsnormer
Samtidig skulle sikkerheds-styresystemet konstrueres iht. den nyere sikkerhedsnorm DS/EN ISO 13849-1, da robotcellen skulle leveres uden for EU.

Det har været en stor opgave at få fremskaffet alle data til beregning af sikkerhedsfunktionerne, da den nyere norm først er et krav til maskiner i EU ved udgangen af 2009. Arbejdet har været nyttigt, da det er en gældende norm fremover, for maskiner både udenfor og indenfor EU.