Det er ikke altid, at en virksomhed selv har kompetencerne eller ressourcerne til at fremstille en række identiske styringer. Her er NTO den ideelle outsourcing-partner for konstruktion, produktion, test og maskinmontage af seriestyringer til specialmaskiner.

Totalentreprise eller delopgaver
Kunden kan vælge at lægge hele opgaven over til os. Men hvis man for eksempel ønsker at levere nogle specialkomponenter, deltage i konstruktionen, eller måske kun ønsker at få bygget styringen hos os uden andre ydelser, er det også muligt.

Optimering af opgaven
NTO dækker hele kompetencepaletten, lige fra projektledelse og konstruktion til tavlemontage, test og montage på maskinen. Den store fordel for kunden er, at NTO kan optimere på forskellige parametre – eksempelvis funktion, montagetid, komponentpris – alt efter antallet i serien.

Små og store entrepriser
NTO har seriefremstillet maskinstyringer for en række forskellige virksomheder. Lige fra den simple opgave med små silostyringer uden software og maskinmontage til virksomheden Multipumpen, til store el-skabe med styring til en Rasselvæv til Tytex, hvor projektet bestod af projektledelse, indkøb, montage, test, upload af software i servodrev og operatørpanel, kommunikationen via Profibus, samt montage og test på maskinen.