Automation handler om at optimere arbejdsgangene for hver enkelt specialmaskine i et samspil, der giver den mest effektive og hensigtsmæssige produktion. Det drejer sig både om selve styringen af maskinen, men også om maskinens konkrete udformning og funktionalitet, om dataopsamling og kontrol af produktionsflowet samt ikke mindst brugerfladen til maskinens operatør. Kun ved at forstå maskinen til bunds kan vi finde den optimale løsning.

NTO udvikler automationsløsninger i et tæt samarbejde med den enkelte kunde. Det gør vi til en bred vifte af industrier fra vindmølleproduktion til tekstilindustri.

CASE: VINDMØLLEFABRIKATION

For AB-Inventech har vi udviklet styringer til avancerede maskiner til produktion af vinger til vindmølleindustrien. Den største er en selvkørende maskine med en roterende enhed. Selve maskinen er over 4m høj og vejer 10 tons. Trods maskinens størrelse og vægt, stilles der store krav til præcision og ikke mindst til sikkerhed.

Præcision
Præcisionen har vi løst med en Siemens PLC og Siemens servosystem. Nøjagtigheden har stor betydning for dagens produktion af vindmøllevinger. Samtidig er maskinen lavet, så den kan flekse mellem forskellige vingetyper. Derfor er alle funktioner/indstillinger parameterbare fra HMI interfaces, og kunden kan frit lave de recepter, som han ønsker.

Sikkerhed med SafePLC
Sikkerhedsmæssigt er maskinen i top. I alle køreretninger er monteret Sick sikkerhedsscannere, som automatisk skifter felt i forhold til hastigheden. I scannernes blinde vinkler er monteret trædeplader og lysgitter. Derudover er maskinen forsynet med lågekontakter, bumper og nødstop.

Tidligere var maskinen opbygget med traditionelle sikkerhedsmoduler. Denne kombination resulterede i upræcise fejlmeldinger med længerevarende fejlfinding til følge. Samtidig var de mange ukontrollerede nødstop en belastning for servoforstærkerne.

Til at løse opgaven med bedre alarmmelding, hurtig fejlfinding, kontrollerbar nedlukning af servoforstærker samt mulighed for online assistance via VPN, faldt valget på en Simatic SafePLC.

Via Safe indgang fordelt i hovedtavlen og ude på de enkelte ET200 understationer, muliggjorde det en enklere opbygning af hele sikkerhedssystemet samt monitorering af de enkelte sikkerhedsorganer.

Samtidig blev sikkerhedsscannerne også koblet på Ethernet, så de kan monitoreres via VPN.

Ergonomi og arbejdsmiljø
I designet er også tænkt på ergonomiske forhold og arbejdsmiljø.

Reference
AB-Inventech A/S om samarbejdet med NTO