Lej en programmør

Vi hjælper vores kunder til succes...

NTO YouTube-kanal

Se videoer af vores projekter på vores YouTube kanal......

Software simulering

Hvor projekternes størrelse retfærdiggør det, benytter vi softwaresimuleringsoftware simulering af løsningen, hvilket muliggør:

  • Reduktion af indkøringsperioden
  • Stresstest af anlægget før implementering
  • Test af kapaciteter og kritiske punkter
  • Hastighedsoptimering
  • Simulering af fejlsituationer
  • Offline træning af operatører
  • Test af ændringer efter idriftsættelse

 

Software simulering softwaresimuleringbestår i at udarbejde en 3D model af det anlæg, der skal programmeres PLC-software til. Det er især velegnet til interne transportanlæg, hvor vi emulerer rullebaner, følere, udkast, timing og vareflowet generelt fra den virkelige verden. PLC-programmeringen bliver testet op mod det fiktive anlæg – på skrivebordet!

På skærmen ses et visuelt 3D billede af anlægget, så man kan se, hvad der sker i den virkelige verden. Og dermed er det lettere at finde en fejl, der driller under programmeringen samt hastighedsoptimere anlægget.

Vi benytter simuleringssoftwaren Experior fra firmaet Xcelgo.