Lej en programmør

Vi hjælper vores kunder til succes...

NTO YouTube-kanal

Se videoer af vores projekter på vores YouTube kanal......

Unikt robot affaldssorteringsanlæg indviet af miljøministeren

20. marts 2017 blev et nyt og unikt affaldssorteringsanlæg, programmeret af Nordtec-Optomatic, indviet hos det fælleskommunale affaldsselskab Nomi4s i Holstebro. Bag anlægget, som er resultatet af et spændende og revolutionerende udviklingsprojekt, står desuden virksomhederne Linatech A/S og RobotSort ApS, der sammen med Nordtec-Optomatic og Nomi4s har udviklet og opbygget det unikke robotsorteringsanlæg, der ved hjælp af avancerede sensorer og specialudviklet robotteknologi identificerer og sorterer de forskellige plasttyper i affaldet.

Miljøminister Esben Lunde Larsen indviede d. 20. marts det nye og helt unikke robotsorteringsanlæg hos Nomi4s i Holstebro. Anlægget er resultatet af et MUDP-udviklingsprojekt* med støtte fra Miljøstyrelsen og Region Midtjylland, og som de tre virksomheder sammen med Nomi4s har stået for med projektleder Carsten Zaar Hansen i spidsen.

Før snoren til det nye anlæg blev klippet, talte ministeren til de særligt indbudte og fremhævede især sin glæde ved det lokalt forankrede i sådan et fyrtårnsprojekt, som affaldssorteringsanlægget er resultatet af. Desuden talte han om vigtigheden af den teknologiudvikling, som foregår i Danmark og som er vigtig for eksporten og Danmarks rolle som ledende i affaldsteknologi i udlandet. Her er vi meget længere fremme end mange andre lande. – Det er win-win, at vi både skaber bedre affaldssortering og samtidig viser dansk teknologi frem, som kan eksporteres til udlandet, siger Esben Lunde Larsen**.

Se indslag fra indvielsen på: http://www.dr.dk/nyheder/

Det gode samarbejde
Projektet er en forening af de stærkeste kompetencer fra hver af de fire parter: Nordtec-Optomatic er specialister i automations- og softwareløsninger og har stået for styringen til anlægget og ikke mindst programmering af de 6 robotter med en gribeteknologi, som RobotSort har udviklet specielt til denne type sortering af plast. Linatech har bidraget med erfaring med konceptudvikling fra tidligere procesanlæg inden for miljø og genbrug samt fremstilling af stålkonstruktionerne, som anlægget består af. Sidst, men ikke mindst har Nomi4s haft det indgående kendskab til genbrugssektoren og specifikationerne til, hvad anlægget skulle kunne håndtere.

Samarbejdet har været helt unikt og er virkelig et billede på det gode samarbejde, som vi altid søger at opnå, hvor alle bidrager med det, de er bedst til og sammen får skabt den bedste løsning, der skaber værdi for kunden. Så i projektgruppen er vi alle meget stolte af, at anlægget nu endelig er realiseret og er med til at forme fremtiden for affaldssortering med et anlæg, som væsentligt bidrager til at opfylde regeringens målsætning om en fordobling af genanvendelsen af husholdningsaffald i 2022, siger Martin Arberg, direktør i Linatech A/S.

Fremtiden
Nu er anlægget bygget og teknologien udviklet, testet og afprøvet, men parterne kan ikke hvile på laurbærrene. Formålet med projektet har været at skabe et salgbart koncept, som kan videreføres hos andre affaldshåndteringsvirksomheder; et koncept som består af NIR-sensoren og et antal robotter, som kan indgå i et eksisterende system hos et hvilket som helst ressourceselskab. Nordtec-Optomatic er klar til endnu engang at løfte sin del med sin store erfaring indenfor automations- og softwareløsninger.

*   Miljøteknologisk Udvikling og Demonstrationsprogram
** mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/robotterne-tager-skraldet-i-holstebro

 

 

 

 

 

 

Nordtec-Optomatic har fremstillet styringerne til de 6 robotter.

 

Miljø- og fødevareministeren klipper snoren, og det nye anlæg er officielt indviet.

Ministeren blev grundigt sat ind i funktionerne på anlægget af projektlederne i projektet.

Når glas, dåser og andet metal er sorteret fra affaldet, kører det resterende plastaffald gennem en NIR-sensor, som identificerer plasttypen. Resultatet sendes videre gennem en computer til de 6 robotter, som derpå præcist ved, hvor på båndet, plastikstykket ligger.

Nordtec-Optomatic har programmeret robotterne til at opsamle hver sine typer plastik. I alt 12 typer plast bliver sorteret fra og afleveret i en skakt, hvor der står en container.

Hele projektgruppen samlet. Fra venstre: Projektleder Hans Andersen (RobotSort), Projektleder Jørgen Johansen (Linatech), Direktør Poul Steffensen (RobotSort), Projektleder Peter B. Nielsen (Nordtec-Optomatic), Direktør Hans Bloch (Nomi4s), Direktør Preben Jakobsen (Nordtec-Optomatic), Direktør Martin Arberg (Linatech) og Projektleder Carsten Zaar Hansen (Nomi4s).