We have become experts in automation and optimisation through Curiosity, Reliability and Care

We are also ready
to help you

Focus on NTO

Everything we do is about automation, and we live and breathe for the opportunity to deliver electronic solutions that make your life better, simpler and cheaper. 

Our approach to automation is very simple. We can solve the problem for you, you can make use of our experts in your internal project teams, and we can keep an eye on the project and keep it running. 

Whatever our involvement, we are guided by our shared values and a fundamental belief that everything we do has to benefit everyone. You can read more about how we accomplish all of this below.

– Preben Jakobsen, CEO – 
pja@nto.dk +45 2223 4120

Focus on NTO

Everything we do is about automation, and we live and breathe for the opportunity to deliver electronic solutions that make your life better, simpler and cheaper.

Our approach to automation is very simple. We can solve the problem for you, you can make use of our experts in your internal project teams, and we can keep an eye on the project and keep it running.

Whatever our involvement, we are guided by our shared values and a fundamental belief that everything we do has to benefit everyone. You can read more about how we accomplish all of this below.

– Preben Jakobsen, CEO –
pja@nto.dk – +45 2223 4120

Preben Jakobsen med robot

Fokus på NTO

Alt hos os handler om automation. Vi brænder for at sætte strøm til processer og skabe de løsninger, der kan være med til at gøre hverdagen bedre, enklere og billigere for jer.

Vores tilgang til automation er ganske enkel. Vi kan løse opgaven for jer, I kan benytte jer af vores specialister i jeres interne projektteams, og vi kan  holde øje og vedlige. Alt dette kan du læse mere om nedenfor.

Vi gør det også med holdning. Vi er styret af vores værdier og en generel tro på, at det vi gør skal være til fælles bedste. Se mere om, hvordan vi lever dette ud her.

Preben Jakobsen, Adm. direktør

PROJECTS

We go through the process together

When it comes to automation, our aim is to help you realise your potential. However long or short the process, we stand by you all the way from design and programming the solution, dealing with SCADA and MES, and the integration with your ERP system.


In each project we take responsibility for the solution in close collaboration with you, bringing our expertise to the table either as an overall supplier or part supplier.

No task is too big or too complicated. Below, you can read more about the unique solutions we have provided to customers like Billund Airport, Nomi4S, and Dolle A/S.

EXPERTS

Assign an expert to your project

We can provide experts as consultants to your projects. In most of these cases you will lead the project yourself, and we will add the expertise needed for a successful completion.


The assignment can be short or long term, but either way, we always make sure you get the right person for the job and that they are connected to a network of other NTO experts.

SERVICES

Experts in surveillance

We don’t just let go at the end of the project. We believe it is important to be able to provide on-going service and surveillance.

Our NTOlink service samples and monitors production and user data no matter the geographical location. This provides you with a unique overview and solid data for both production and management.

We safeguard your solutions by providing supervision, service and preventive maintenance – always bringing our best experts to the job.

Strong interaction

NTO are experts in developing automation and software solutions but, just like in a good collaboration, it is the interaction between us that is key to a successful solution.

We create integration between EPR systems, MES and other types of quality and production control. We also work with controls, robotic solutions and servicing of facilities and solutions.

The company has all the skills in-house and takes care of the entire process from development and project management to assembly and implementation.

 • Det stærke samspil

  Ligesom i et godt samarbejde er det samspillet, der nøglen til en succesfuld løsning.
  NTO er eksperter i udvikling af automations- og softwareløsninger. Vi skaber integration mellem ERP-systemer, MES og andre former for kvalitets- og produktionsstyring.

  Ligeledes arbejder vi med styringer, robotløsninger og service af anlæg og løsninger.
  Virksomheden har alle kompetencer i huset og varetager hele processen fra idéudvikling og projektering til montage og idriftsættelse.

 • ERP

  Optimalt samspil mellem ERP- og produktions-IT er alt afgørende for en effektiv drift. Hos NTO er vi eksperter i at udvikle og tilpasse software til bestående eller nye ERP-løsninger, der sikrer fuld integration og sporbarhed i hele produktionen.

 • MES
  NTOs specialister er både erfaringen og ekspertisen i at bygge bro mellem kundens forretningssystem (ERP) og automations-/produktionssystemer som for eksempel SCADA, PLC og linjestyringer). Vores MES-løsninger håndterer blandt andet sporbarhed, produktionsmonitorering, rapportering og kvalitetssikring.
 • SCADA
  Styring, regulering og overvågning af komponenter har kun værdi, når det omsættes til overblik og brugbare data. Derfor har NTO en lang række eksperter i huset, der også på dette område kan sikre effektiv automatisering og rapportering – uanset om det gælder bygningsovervågning, industriproduktion eller intern transport.
 • CONTROL
  Som eksperter i komplekseløsninger inden for automatisering, software- og robotløsninger kender vi også betydningen af at alle lag og niveauer i løsningen spiller sammen. Derfor har vi kompetente folk i såvel udvikling som montage og drift.
 • SERVICE
  NTO stiller vores specialister inden for alle vores ekspertiseområder til rådighed på interim basis og gennemfører både hel- og delprojekter efter aftale. Ligeledes tilbyder vi overvågning samt service og vedligehold på aftalebasis. Alt efter dine ønsker og behov.

Specialists in Development

NTO A/S · Industrivej 8 · DK-7430 Ikast · Tlf.: +45 9715 3344 · nto@nto.dk