Det vi kan

NTO i en nøddeskal

NTO er specialister i udvikling og leverer løsninger på tre måder:

  1. Projektopgaver, hvor vi leverer hele automationsprojekter inklusiv software, el-tavler, PLC, robot og vision samt montage og idriftsættelse.
  2. Specialistopgaver, hvor vi indgår i kunders/samarbejdspartneres projektteams med vores specialister.
  3. Kundetilpassede service- og supportaftaler samt online overvågning.

Med udgangspunkt i vores værdier – Nysgerrighed, Tryghed og Omhu – udvikler vi automations-, integrations- og softwareløsninger til komplekse logistik- og transportanlæg, specialmaskiner og bygningsautomation.

Vi er specialister i at sikre optimalt samspil mellem ERP- og produktions-IT, skaber robot- og vision-løsninger og tilbyder online overvågning via vores NTOlink og tilbyder kundetilpassede service- og supportaftaler.

Hele vores eksistensgrundlag er vores evne til at skabe nye og bedre automationsløsninger, der styrker vores kunders konkurrenceevne og gør hverdagen lettere for vores samarbejdspartnere.

Vores ambition er derfor at være vores kunders, samarbejdspartneres og kollegers førstevalg takket være de positive, synlige og målbare resultater, som vi skaber til fælles bedste for alle involverede og vores samfund.

NTO leverer komplette maskinstyringer

NTO har siden 2003 leveret komplette maskinstyringer til specialmaskiner i industrien. Vi har bl.a. hjulpet Pressalit A/S med styringer til over 40 pressere. Her var opgaven at standardisere styringerne, så de blev så ens som muligt. Det er løst med tre basisstyringer med kodebaser i softwaren. Styringerne er koblet i netværk, så produktionsordrer hentes fra overliggende IT-systemer og der færdigmeldes med kvalitetsdata tilbage til IT-systemerne. Pressalit har også fået en Engineering-server med egen adgang og ejerskabet over den nyeste software.

Vil du vide mere om fremstilling af nye eller opgradering af forældede styringer til specialmaskiner og opdatering af styringssoftware, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Henrik, Peter eller Torben

Specialister i udvikling

NTO A/S · Industrivej 8 · DK-7430 Ikast · Tlf.: +45 9715 3344 · nto@nto.dk