Unikt robot affaldssorteringsanlæg indviet af miljøministeren

Nomi4s i Holstebro

Bag anlægget, som er resultatet af et spændende og revolutionerende udviklingsprojekt, står desuden virksomhederne Linatech A/S og RobotSort ApS, der sammen med NTO og Nomi4s har udviklet og opbygget det unikke robotsorteringsanlæg, der ved hjælp af avancerede sensorer og specialudviklet robotteknologi identificerer og sorterer de forskellige plasttyper i affaldet.

Miljøminister Esben Lunde Larsen indviede det nye og helt unikke robotsorteringsanlæg hos Nomi4s i Holstebro. Anlægget er resultatet af et MUDP-udviklingsprojekt med støtte fra Miljøstyrelsen og Region Midtjylland, og som de tre virksomheder sammen med Nomi4s har stået for med projektleder Carsten Zaar Hansen i spidsen.

Før snoren til det nye anlæg blev klippet, talte ministeren til de særligt indbudte og fremhævede især sin glæde ved det lokalt forankrede i sådan et fyrtårnsprojekt, som affaldssorteringsanlægget er resultatet af. Desuden talte han om vigtigheden af den teknologiudvikling, som foregår i Danmark og som er vigtig for eksporten og Danmarks rolle som ledende i affaldsteknologi i udlandet. Her er vi meget længere fremme end mange andre lande. – Det er win-win, at vi både skaber bedre affaldssortering og samtidig viser dansk teknologi frem, som kan eksporteres til udlandet, siger Esben Lunde Larsen

NTO leverer komplette maskinstyringer

NTO har siden 2003 leveret komplette maskinstyringer til specialmaskiner i industrien. Vi har bl.a. hjulpet Pressalit A/S med styringer til over 40 pressere. Her var opgaven at standardisere styringerne, så de blev så ens som muligt. Det er løst med tre basisstyringer med kodebaser i softwaren. Styringerne er koblet i netværk, så produktionsordrer hentes fra overliggende IT-systemer og der færdigmeldes med kvalitetsdata tilbage til IT-systemerne. Pressalit har også fået en Engineering-server med egen adgang og ejerskabet over den nyeste software.

Vil du vide mere om fremstilling af nye eller opgradering af forældede styringer til specialmaskiner og opdatering af styringssoftware, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Henrik, Peter eller Torben

Specialister i udvikling...

NTO A/S · Industrivej 8 · DK-7430 Ikast · Tlf.: +45 9715 3344 · nto@nto.dk