NTO leverer robot- og automationsløsninger til grøn omstilling

NTO leverer robot- og automationsløsninger til grøn omstilling

NTO bidrager blandt andet til den grønne omstilling gennem et samarbejde med NewRetex og Ferrum Robotics om automatisk sortering af tekstiler med henblik på cirkulær anvendelse af vores kasserede tøj. Anlægget er en prototype og NTO har det overordnede ansvar for helePLC- og robotprogrammeringen samt avancerede robotløsninger og sensorteknologier, der er afgørende for projektets succes – og et vigtigt bidrag til den grønne omstilling.

Vil du vide mere om automation integreret med avanceret sensorteknologi, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Peter

NTO leverer komplette maskinstyringer

NTO har siden 2003 leveret komplette maskinstyringer til specialmaskiner i industrien. Vi har bl.a. hjulpet Pressalit A/S med styringer til over 40 pressere. Her var opgaven at standardisere styringerne, så de blev så ens som muligt. Det er løst med tre basisstyringer med kodebaser i softwaren. Styringerne er koblet i netværk, så produktionsordrer hentes fra overliggende IT-systemer og der færdigmeldes med kvalitetsdata tilbage til IT-systemerne. Pressalit har også fået en Engineering-server med egen adgang og ejerskabet over den nyeste software.

Vil du vide mere om fremstilling af nye eller opgradering af forældede styringer til specialmaskiner og opdatering af styringssoftware, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Henrik, Peter eller Torben

Specialister i udvikling...

NTO A/S · Industrivej 8 · DK-7430 Ikast · Tlf.: +45 9715 3344 · nto@nto.dk