Robotløsninger til grøn omstilling

Robotløsninger til grøn omstilling

NTO bidrager blandt andet til den grønne omstilling gennem et samarbejde med NewRetex og Ferrum Robotics om automatisk sortering af tekstiler med henblik på cirkulær anvendelse af vores kasserede tøj. Anlægget er en prototype og NTO har det overordnede ansvar for helePLC- og robotprogrammeringen samt avancerede robotløsninger og sensorteknologier, der er afgørende for projektets succes – og et vigtigt bidrag til den grønne omstilling.

Vil du vide mere om automation integreret med avanceret sensorteknologi, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Peter

Specialister i udvikling

NTO A/S · Industrivej 8 · DK-7430 Ikast · Tlf.: +45 9715 3344 · nto@nto.dk