Cases

Her er et lille udpluk af, hvad vi har lavet sammen med vores kunder

Vi laver sjældent det samme to gange, så derfor har vi stort set ingen standardløsninger på hylderne. Vi har dog mange forskellige moduler, så vi starter aldrig helt på bar bund.

Vi har gennemført mange spændende projekter, som vi gerne vil fortælle om – her er blot nogle af dem.

Har du en løsning in mente eller en udfordring, som du gerne vil have vores bud på, så er vi kun et kald væk. Kontakt vores Salgschef Peter B. Nielsen på  pbn@nto.dk eller +45 2322 5627

NTO har programmeret det nye returpantanlæg hos Dansk Retursystem i Høje Taastrup

Logistiksystemer til produktion og lager

NTO har i en årrække arbejdet med udviklingen af logistik- og lagerautomation til en lang række brancher. Et godt eksempel på en effektiv og innovativ løsning er Dansk Retursystems anlæg i Høje Taastrup. Her har NTO haft ansvaret for alle elementer af el-styring til håndtering af returpant. Ligeledes har NTO udført en lang række opgaver fra el-konstruktion og tavler, PLC-styring, scannersystemer, SCADA og HMI til separering af netværk i administrativt netværk (IT) og produktionsnetværk (OT) samt dataintegration i WMS og interface til ERP for en lang række andre kunder.

Vil du vide mere om logistik- og lagerautomation, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Kurt.

Datamanagement i produktionen

Datamanagement er styring af informationer, der skal fra ERP og ned på produktionsgulvet og retur. NTO’s systemer til datamanagement håndterer logning af batches, masterdata, procesdata, recepter, antal, energimængde og kvalitetsdata, ligesom det kan vise data i realtid. Relevante data kan gemmes i database og hentes frem via web-side til tracing eller dataeksport. Det er endvidere muligt at finde tilbage til alle historiske data og således identificere flaskehalse og konkrete fejlårsager i en produktion.

Vil du vide mere om datamanagement og NTO’s kompetencer på området, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Peter eller Kurt.

NTO er specialister i IT-sikkerhed i produktionsnetværk

NTO har i tidens løb leveret mange komplicerede interne transport- og produktionsanlæg. I takt med det stigende IT-trusselsniveau, er NTO blevet specialister i Cyber-sikkerheden for de IT-systemer, der styrer anlæggene. Det er bl.a. vigtigt at adskille administrative netværk (IT) og produktionsnetværk (OT) med et hierarki af firewalls, DMZ-zoner og jump stations, så maskinniveauet og administrationen ikke kompromitterer hinanden og data alligevel kan løbe frit. Løsninger bygges op efter international IEC-standard.

Vil du vide mere om IT-sikkerhed i produktionsnetværk, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Kurt.

Dolle A/S Frøstrup

Automatisering af produktionen hos Dolle A/S – en af verdens største trappeproducenter og markedsledende i Europa – har øget kapaciteten i produktionen med 50 % – med samme antal montører vel at mærke.

Robotløsninger til grøn omstilling

NTO bidrager blandt andet til den grønne omstilling gennem et samarbejde med NewRetex og Ferrum Robotics om automatisk sortering af tekstiler med henblik på cirkulær anvendelse af vores kasserede tøj. Anlægget er en prototype, og NTO har det overordnede ansvar for hele PLC- og robotprogrammeringen samt avancerede robotløsninger og sensorteknologier, der er afgørende for projektets succes – og et vigtigt bidrag til den grønne omstilling.

Vil du vide mere om automation integreret med avanceret sensorteknologi, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Peter.
Nomi4s

Automatisk robot plastsortering

NTO har et tæt samarbejde med ressourceselskabet Nomi4S om sortering af plast fra husstandsindsamlet affald. Det er typisk en blanding af flasker, dåser og dunke, som normalt ikke kan genanvendes. Men takket være en avanceret sensor i netværk med seks robotter til plukning bliver det sorteret i rene fraktioner af HDPE, PET, PP og andre typer plast. Det kan således indgå i den cirkulære økonomi. NTO har haft det overordnede ansvar for PLC- og robotprogrammeringen samt de avancerede sensorteknologier.

Vil du vide mere om robotautomation integreret med avanceret sensorteknologi, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Peter.

Nomi4s Holstebro

NTO har programmeret et nyt og unikt affaldssorteringsanlæg hos det fælleskommunale affaldsselskab Nomi4s i Holstebro.

Ved hjælp af avancerede sensorer og specialudviklet robotteknologi identificerer og sorterer anlægget plastaffald i 12 forskellige fraktioner.

Bygningsautomation med intelligens

Intelligent styring af bygninger er en vigtig del af NTO’s kompetencer. Inden for bygningsautomation (BMS) arbejder vi med intelligent styring af varme, køling, ventilation, belysning, solafskærmning, adgangs-kontrol, renrum, luftkvalitet og energioptimering i bygninger. Der kan eksempelvis skabes kontrollerede omgivelsestilstande i produktionsrum eller et indeklima, så medarbejdere kan trives. Ligesom struktureret styring af indeklima giver en besparelse på strømforbruget og dermed på de indirekte omkostninger.

Vil du vide mere om bygningsautomation, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Jan.

NTO er officiel ICONICS-partner

NTO har arbejdet med platformen ICONICS SCADA gennem en del år og blev officiel ICONICS partner og systemintegrator i 2019. Det betyder, at udover at lave nye installationer, kan NTO også håndtere alt fra licenser, supportaftaler, vedligehold, opgraderinger og rådgivning. Vi har et tæt samarbejde med ICONICS’s danske repræsentant Heptagon, som sikrer, at vi holdes opdateret på nyeste tiltag og får den nødvendige uddannelse. Læs mere på ICONICS’ hjemmeside: iconics.com/Solutions/SCADA

Vil du vide mere om ICONICS SCADA, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Jan eller Peter.

Billund Lufthavn

Implementeringen af de nye muligheder for passagerne i Billund Lufthavn bygger i vid udstrækning på NTO’s analyse af det eksisterende bagagehåndteringssystem, der gør det muligt at printe boardingkort og bagagemærker hjemmefra.NTO leverer komplette maskinstyringer

NTO har siden 2003 leveret komplette maskinstyringer til specialmaskiner i industrien. Vi har bl.a. hjulpet Pressalit A/S med styringer til over 40 pressere. Her var opgaven at standardisere styringerne, så de blev så ens som muligt. Det er løst med tre basisstyringer med kodebaser i softwaren. Styringerne er koblet i netværk, så produktionsordrer hentes fra overliggende IT-systemer og der færdigmeldes med kvalitetsdata tilbage til IT-systemerne. Pressalit har også fået en Engineering-server med egen adgang og ejerskabet over den nyeste software.

Vil du vide mere om fremstilling af nye eller opgradering af forældede styringer til specialmaskiner og opdatering af styringssoftware, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Henrik, Peter eller Torben.

NTOlink – Cloud-løsningen for decentrale styringer

NTOlink er en Cloud-løsning for logning af produktions- og hændelsesdata. Den opsamler data på styringer eller udstyr, der er geografisk spredt eller i kørende enheder som f.eks. lastvogne og containere.
Alle NTOlink installationer har adgang til Internet og brugere samt administratorer kan se relevante hændelser (starttidspunkt, hastighed, driftstimer, produktforbrug, koncentrationer og status). Der kan sendes alarmer så en servicetekniker f.eks. får information, inden en enhed løber tør. Al data transmitteres på en sikret forbindelse og systemet er forberedt til betalingsløsninger med betalingskort eller ID.

Vil du vide mere om NTOlink, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Kurt.

Kompliceret infrarød løsning med NTO Vision

NTO har mange års erfaring med visionssystemer til blandt andet støberier. En af de større udfordringer har været udarbejdelsen af en løsning, hvor emnerne ligger i en sandform på transportbanen, hvorfra de skal gribes med en robotklo. Miljøet er ekstremt støvet, meget varmt og emnerne, der skal gribes, har forskellige temperaturer. Derfor lå der også en udfordring i at finde de helt korrekte temperaturkoefficienter. Løsningen blev et IR-kamera og en software, der var robust nok til at levere pålidelige resultater.

Vil du vide mere om infrarød sensorteknologi eller visionssystemer, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Kurt eller Peter.

Servosystemer fra NTO

Servosystemer giver præcis, hurtig og styrbar positionering, hastighed eller moment. Derfor samarbejder NTO med førende producenter af udrustning til servosystemer om levering af løsninger til specialmaskiner i industrien. Vi tilbyder både hjælp til nye maskiner og til retrofit af ældre servostyringer. Det har vi gjort siden 2003, fordi der typisk opnås energibesparelser med nye drev via effektelektronik, sammenkobling af drev og regenerering af energi. Ligeledes kan retrofit resultere i pladsreduktion på motorer og servodrev.

Vil du vide mere om servosystemer med eller uden styringssoftware, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Peter eller Torben.

NTO Service & Aftersales

NTO har egen Service & Aftersales afdeling. Her håndteres support i forbindelse med nedbrud, ligesom der udføres mindre tilpasninger og udvidelser i funktionaliteter eller opdateringer af ældre styringer til et nutidigt niveau. Afdelingen har blandt andet hjulpet virksomheden Danfloor med opdatering af en styring med ny PLC og betjeningsflade. Her blev 52 knapper og 2 displays afløst af 1 panel, der endda gav mulighed for onlinesupport, således af driftsberedskabet på den eksisterende produktionslinje blev forbedret.

Vil du vide mere om ændring af eksisterende styringssoftware eller bedre beredskab på driftssupport, så kontakt NTO på +45 9715 3344 og tal med Stefan.

Specialister i udvikling

NTO A/S · Industrivej 8 · DK-7430 Ikast · Tlf.: +45 9715 3344 · nto@nto.dk